Học tập,trau dồi, không ngừng rèn luyện những giá trị đạo đức cao quý của Công dân Toàn cầu. Học hỏi, tiếp thu làm chủ cái mới, làm chủ công nghệ hiện đại

Văn hóa và tư duy toàn cầu

Giới thiệu những giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, độc đáo của các dân tộc, các cộng đồng trên Trái đất, giới thiệu những tư duy, giải pháp mới góp phần giải quyết những vấn đề của cá nhân, cộng đồng , của khu vực hay quốc tế.

Kết nối, sáng tạo toàn cầu

Bay Lên Việt Nam giới thiệu các cơ hội học tập và làm việc cho các thành viên bằng việc  kết nối  với các Trung tâm Sáng tạo và Đỏi mới hàng đầu ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, các nước trong cộng đồng EU.