TỔNG QUAN VỀ CỘNG ĐỒNG "BAY LÊN VIỆT NAM"

MỤC ĐÍCH

Bay lên Việt nam – Cộng đồng học tập online lành mạnh, nâng cao kiến thức, hiểu biết về thế giới và nâng cao năng lực sáng tạo. Nâng cao khả năng đề kháng, tạo cuộc sống tinh thần lạc quan, tạo ra cộng đồng văn minh, cùng nhau vượt qua khó khăn, tạo dựng một cách sống mới tận dụng cao nhất môi trường Internet, công nghệ AI. Hướng dẫn, xác thực thông tin để mọi người có cách tiếp nhận thông tin và chỉ ra những thông tin chưa chính xác để mọi người yên tâm.

NHÓM QUẢN TRỊ

Nguyễn Tú Minh – Lê Vĩnh Triển – Nguyễn Song Nam

LIÊN HỆ

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0988 109 318

EMAIL: [email protected]

Facebook-f Youtube