• Post Comments:0 Comments
  • Post Author:Nguyễn Tú Minh

Những sự kiện, hành động, quyết định, những cống hiến … được ghi nhận khách quan bằng những văn bản, những tin tức chính thức, những phát ngôn hành động công khai …được cộng đồng thừa nhận sẽ được Bay Lên Việt Nam ghi lại một cách khách quan, trung thực, xây dựng , chính trực, thẳng thắn như một cách để biểu dương, ghi nhận. Đồng thời, những hành động, những sự kiện, những quyết định tồi tệ ảnh hưởng xấu đến việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và sự phát triển của đất nước cũng được ghi lại như là lời nhắc của lịch sử để các cơ quan, tổ chức, các công dân có trách nhiệm hơn với đất nước, với đồng bào. Từ ngày 19/09/2019 Bay lên Việt Nam mở chuyên mục Bay lên Việt Nam chép sử.BLVN giới thiệu bài đàu tiên của chuyên mục:

NGHỊ QUYẾT 50 BỘ CHÍNH TRỊ ( 50 – NQ/TW)SỐ HIỆU: 50-NQ/TWLOẠI VĂN BẢN: Nghị quyếtLĨNH VỰC: Ngoại giao – Hợp tácNGÀY BAN HÀNH: 20/08/2019NGÀY HIỆU LỰC: 20/08/2019CƠ QUAN BH: Bộ Chính trịNGƯỜI KÝ:

TBT – CTN Nguyễn Phú Trọng – ký NQ 50 – NQ BCT

Nguyễn Phú Trọng.Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030Nghị quyết khẳng định: Hoạt động đầu tư nước ngoài ngày càng sôi động, nhiều tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp lớn với công nghệ hiện đại đầu tư vào nước ta; quy mô vốn và chất lượng dự án tăng, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người lao động; nâng cao trình độ, năng lực sản xuất; tăng thu ngân sách nhà nước, nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.Tuy nhiên, việc thu hút, quản lý và hoạt động đầu tư nước ngoài vẫn còn những tồn tại, hạn chế và phát sinh những vấn đề mới. Thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Chính sách ưu đãi còn dàn trải, thiếu nhất quán, không ổn định.Số lượng dự án quy mô nhỏ, công nghệ thấp, thâm dụng lao động còn lớn; phân bố không đều; tỉ lệ vốn thực hiện trên vốn đăng ký còn thấp. Tỉ trọng đóng góp cho ngân sách nhà nước có xu hướng giảm.Các hiện tượng chuyển giá, đầu tư “chui”, đầu tư “núp bóng” ngày càng tinh vi và có xu hướng gia tăng. Một số doanh nghiệp, dự án sử dụng lãng phí tài nguyên, đất đai, vi phạm chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, thuế, bảo hiểm xã hội, môi trường…; phát sinh nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp cả trong nước và quốc tế.Từ nhận định trên, Nghị quyết của Bộ Chính trị đưa ra yêu cầu: Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.Bộ Chính trị cũng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật để khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay. Nghiên cứu, xây dựng các quy định khắc phục tình trạng “vốn mỏng”, chuyển giá, đầu tư “chui”, đầu tư “núp bóng”.Nghiên cứu bổ sung quy định “điều kiện về quốc phòng, an ninh” trong quá trình xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc các văn bản có giá trị pháp lý tương đương) đối với dự án đầu tư mới và quá trình xem xét, chấp thuận đối với hoạt động đầu tư thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.Về chính sách thu hút đầu tư, Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng cụ thể danh mục hạn chế, không thu hút đầu tư nước ngoài phù hợp với các cam kết quốc tế; ngoài danh mục này, nhà đầu tư nước ngoài được đối xử bình đẳng như nhà đầu tư trong nước.Xây dựng cơ chế đánh giá an ninh và tiến hành rà soát an ninh đối với các dự án, hoạt động đầu tư nước ngoài có hoặc có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.Bên cạnh đó, Bộ Chính trị còn yêu cầu quy định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư về bảo vệ môi trường trong quá trình đầu tư, triển khai dự án và hoạt động của doanh nghiệp trong suốt thời gian thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.Hoàn thiện pháp luật về chống chuyển giá theo hướng nâng lên thành luật; hoàn thiện, bổ sung các quy định chặt chẽ trong pháp luật về thuế, ngoại hối, hải quan, đầu tư, khoa học và công nghệ, về xây dựng cơ sở dữ liệu, công bố thông tin… để kiểm soát, quản lý, ngăn chặn chuyển giá ngay từ khi thành lập và trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.Bay lên Việt Nam ghi nhận BCT đã có trách nhiệm cao với đất nước khi ban hành NQ 50, dù có muộn ( lẽ ra nó phải được ban hành từ cách đây ít nhất 10 năm).BLVN tin rằng NQ 50 – BCT sẽ tạo ra chuyển biến tích cực trong việc thu hút, quản lý, giám sát các dự án có vốn nước ngoài, đồng thời cũng thúc đẩy các hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý các dự án lớn kém hiệu quả đang tồn đọng nhiều vấn đề như những cục “máu đông” cản trở nền kinh tế đất nước, ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh.

BBT Bay Lên Việt Nam chép sử ghi ngày 19/9/2019 – Bài số 01

avatar
  Theo dõi  
Notify of