THAM GIA CỘNG ĐỒNG "BAY LÊN VIỆT NAM"

Cập nhật tin tức nóng hổi, trao đổi và thảo luận với những chuyên gia hàng đầu ở nhiều lĩnh vực khác nhau:

Truy cập aiws.net

Tham gia mạng Sáng tạo Xã hội Trí tuệ Nhân tạo để trở thành thành viên của mạng. Bạn có thể gửi yêu cầu của.Chính phủ, của các tổ chức, các trường đại học, doanh nghiệp và cá nhân tới AIWS.net và AIWS.net sẽ cung cấp các mentor hàng đầu với các giải pháp ưu việt.

Tìm hiểu thông tin với boston global forum

Đọc tin tức mới nhất về hoạt động của Diễn đàn Toàn cầu Boston với các sáng kiến tiên phong Toàn cầu về sử dụng Công nghệ Trí tuệ nhân tạo để xây dựng một thế giới tôt đẹp hơn